Adwokaci i radcy

Oczywistym wydaje się być fakt, iż w celu świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej wszyscy adwokaci muszą mieć ukończone studia prawnicze. Samo ukończenie studiów nie zezwala jednak na wykonywanie praktyki adwokackiej. Może ja wykonywać dopiero osoba, która została wpisane na listę adwokacką. Wpisu na tego rodzaju listę dokonuje Okręgowa Rada Adwokacka i dopiero po tym jak tego dokona adwokaci mogą wykonywać działania w swym zawodzie. Również Rada jest w pełni uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o uruchomienie procesu postępowania mającego na celu wykreślenie z ewidencji lub rejestru osób prowadzących swą działalność niezgodnie z postanowieniami ustawy wywodzącej się z prawa o adwokaturze. Czasami zdarza się, że niektóre osoby mylą zawód adwokata z zawodem radcy prawnego, dlatego też warto zaznaczyć, iż radca prawny jest zawodem pokrewnym dla adwokata. Nie mniej jednak zarówno oni – radcy prawni, jak i adwokaci oferują lub przynajmniej powinni oferować skuteczna pomoc prawną dla osób poszkodowanych. Zasadniczą różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami jest fakt, iż adwokaci na przykład mogą zostać obrońcami w prawie karnoskarbowej. W przypadku radcy prawnego nie ma tego rodzaju możliwości. Radca natomiast może pozostawać w stosunku pracy – adwokat już tego nie może.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.