Co to są prawa autorskie i co oznaczają?

Prawa autorskie to coś o czym słyszymy na każdym kroku. Czy to przy pisaniu pracy licencjackiej lub dyplomowej, czy to wklejając na swojego bloga obrazek, który sami zrobiliśmy, czy też pisząc artykuł w gazecie. Tak, prawa autorskie i zapobieganie plagiatom, jest bardzo nagłaśniane w naszym życiu. Zostały one zdefiniowane już w XIX w. i mają na celu ochronę własności intelektualnej twórców wszelkiego rodzaju, od artystów przez rzemieślników, aż po naukowców. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że za naruszenie praw autorskich grozi odpowiedzialność karna, można nawet zostać pozbawionym wolności. Nie chodzi tu jedynie o zabranie czyjejś twórczości i podpisanie się pod nią swoim nazwiskiem, ale też nie możemy naruszyć ani treści ani formy danego dzieła. Można powiedzieć, że prawa autorskie dzielą się na dwa rodzaje: prawa osobiste i prawa majątkowe. Różnica jest taka, że o ile możemy komuś sprzedać prawa majątkowe, o tyle praw osobistych nie możemy nikomu przekazać. Jeżeli napisaliśmy książkę i została ona rozpowszechniona przez wydawnictwo, to jest ona jego własnością majątkową, natomiast my nadal posiadamy własność osobistą, dlatego nieważne gdzie będzie rozpowszechniana nasza książka, zawsze będzie opatrzona naszym nazwiskiem, jako twórcy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.