Czy syn lub córka zapłacą podatek od spadku i darowizny?

Problem spadków śni się po nocach tysiącom Polaków. Właściwie nie jest to nic dziwnego, w końcu wysokość opłat podatkowych często przekracza nasze możliwości. Na szczęście, zgodnie z obowiązującą ordynacją podatkową, najbliższa rodzina może zostać zwolniona z płacenia podatku od spadku. Muszą jednak zostać spełnione pewne warunki. Po pierwsze zgon musiał nastąpić po 1 stycznia 2007 roku, ponieważ wtedy w życie weszły zmiany. Po drugie w ciągu sześciu miesięcy od nabycia majątku, należy złożyć formularz SD-Z2 właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Jest to formularz będący zgłoszeniem o nabyciu własności, rzeczy lub praw majątkowych. Oczywiście istnieje małe odstępstwo. Jeżeli osoba dowiedziała się o uzyskaniu spadku po upływie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, to wtedy może jeszcze złożyć stosowne zgłoszenie, ale musi też udowodnić, że dowiedziała się o uzyskaniu majątku z opóźnieniem. Dobrą wiadomością jest również fakt, że jeżeli wartość majątku nie przekracza kwoty wolnej od podatku, co w przypadku dzieci wynosi 9637 zł, to wtedy są one zwolnione zarówno z opłacenia podatku, jak i konieczności złożenia formularza SD-Z2. Wydaje się, że jest to rozwiązanie znacznie ułatwiające otrzymanie spadku i sprawiedliwe dla spadkobierców. Należy jednak pamiętać, że jeśli któryś z warunków nie zostanie spełniony, to wtedy podatek musi zostać opłacony od nadwyżki ponad kwotę z niego zwolnioną.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.