Jak się podzielimy po rozwodzie – czyli co się komu należy

Rozwód jest zazwyczaj sam w sobie traumatycznym przeżyciem. Jeżeli do tego dochodzi kłótnia co kto ma dostać, sprawa staje się swoistą wojna domową. Cierpią przy tym nie tylko rozwodzący się, ale i ich bliscy. Dlatego warto usiąść na spokojnie przed pójściem na salę rozpraw i ugodowo ustalić kto co dostanie. Wyznacznikiem mogą być następujące fakty. Całość majątku małżonków jest dzielona po połowie, niezależnie od tego czy praca zarobkowa była po jednej ze stron, czy pracowali oboje. Wszystkie zgromadzone po ślubie pieniądze na kontach wchodzą w skład majątku, który należy podzielić. Nie jest ważne, czy konto było tylko na jednego małżonka, czy na obu, prawo do pieniędzy maja oboje. Rozporządzenie nieruchomościami musi być spisane, jako umowa notarialna pomiędzy małżonkami, z dokładnym opisem położenia i charakterystyki nieruchomości. Jeżeli jeden z małżonków w trakcie małżeństwa otrzymał darowiznę przykładowo od rodziców, to jest to tylko jego własność i nie podlega podziałowi. Często okazuje się, że ze względu na skomplikowany proces podziału, małżonkowie nie mogą się dogadać, wtedy po zakończonej sprawie rozwodowej należy złożyć wniosek o kolejną, która rozstrzygnie podział majątku. Jest to jednak proces bardzo długi i wyczerpujące.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.