Młodociani przestępcy

Gdyby chcieć określić współczesną młodzież jednym słowem, byłoby to niewątpliwie dla wielu słowo – trudna. W istocie wartości którymi kierują się młodzi ludzie w okresie dojrzewania i społeczność w jakiej funkcjonują sprawia, że ich zachowania pozostawiają wiele do życzenia, a często są wręcz niebezpieczne. Świat obiega wiele informacji dotyczących przerażających zabaw gimnazjalistów, ich braku szacunku do siebie samych i do nauczycieli, oraz specyficzne podejście do życia. To powoduje, że zaczynamy się zastanawiać nad przyczynami takiego działania i odnosić je do okresu swojego dojrzewania, które niewątpliwie różniło się od obecnych praktyk. Coraz częściej możemy również usłyszeć o młodocianych przestępcach, których liczba rośnie z roku na rok. Są to często dzieci z patologicznych rodzin, których przestępstwa ograniczają się do drobnych kradzieży, pobicia, czy nawet włamania. Zgodnie z prawem ,karą za ich przestępstwa jest pozbawienie wolności i umieszczenie w ośrodku dla trudnej młodzieży, zwanego potocznie poprawczakiem. Kiedy ukończą oni okres pełnoletniości, zmuszeni są jednak do odbycia kary w więzieniu. Dotyczy to również tych osób, u których wyrok przekracza czas odbyty w ośrodku dla trudnej młodzieży.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.