Prawnicy

Czy radca prawny może zastępować prawnika oraz prowadzić z nim kancelarie adwokacką? Prowadzenie kancelarii w formie spółki jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oboje wspólnicy są prawnikami, tak więc radca prawny i adwokat mogą razem w formie spółki jawnej, komandytowej czy cywilnej razem założyć i poprowadzić kancelarię.
Ponadto jako wspólnicy mogą wspierać swoje sprawy, ale nie mogą działać w sprzecznych interesach lub wzajemnie sobie na szkodę. Prawnicy tacy ka adwokaci mogą poprosić radców prawnych o zastępstwo we wszystkich prowadzonych przez siebie sprawach za wyjątkiem spraw karnych oraz w sprawach o przestępstwa skarbowe.
Oba te zwody dzięki zmianom w nowej ustawie są też bardzo do siebie zbliżone i maja podobny zakres kompetencji. Raca oby tych specjalności prawniczych polega przede wszystkim na na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Oboje mogą reprezentować zarówno firmy jak i osoby fizyczne bez wyjątków. Często też współpracując ze sobą na zasadach korelacji mogą występować jako przedstawiciele jednej strony. Jest to ogromne udogodnienie zarówno dla klienta, jaki i jego prawników, gdyż co dwie głowy to nie jedna, a w sprawach prawnych liczy się szybkie i sprawne myślenie oraz dokładna interpretacja przepisów prawa obowiązujących w naszym kraju od 1989 roku.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.