Prawo, porady prawne

Prawo jest zespołem norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. Jest to zespół reguł ustanowionych bądź uznanych przez pewne organy państwa. Prawo można podzielić na gałęzie przez uwzględnienie metody regulacji. Są to: prawo wewnętrzne, prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne, prawo administracyjne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo finansowe oraz prawo międzynarodowe.
Istnieje takie pojęcie jak pomoc prawna. Są to szczególnego rodzaju usługi świadczone podmiotom stosunków prawnych w celu ochrony ich prawnie chronionych interesów. W każdym przypadku kiedy nie jesteśmy czegoś pewni albo mamy jakiegoś rodzaju problem prawny, możemy zaczerpnąć fachowej porady u specjalisty. W Polsce pomoc prawną świadczą adwokaci, radcy prawni, notariusze i doradcy prawni. Od takich osób możemy uzyskać pomoc w postaci udzielenia porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, opracowywanie projektów aktów prawnych, występowanie przed sądami i urzędami. Pomoc prawna to inaczej ochrona prawna interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.
Zakres pomocy prawnej, terminy i warunki jej wykonywania oraz wynagrodzenie określa umowa. Fachową poradę można zaczerpnąć bezpośrednio w kancelariach adwokackich jak i przez internet lub telefon.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.