Umowy śmieciowe

Jak pewnie większość z Was wie młodzi ludzi coraz częściej unikają umowy o prace, by mieć możliwość obniżenia klina podatkowego. Jednak czy oddawanie się w umowy śmieciowe czyli takie jak umowa zlecenia, lub umowa o dzieło jest dobrym pomysłem? Umowy śmieciowe zwykle niosą więcej korzyści dla pracodawcy niż dla potencjalnego zleceniobiorcy. Podpisując umowę o prace należy pamiętać o tym, że przysługuje nam o wiele mniej praw. Umowa zlecenia, lub o dzieło jest na tyle elastyczna, że można dopisać różnego rodzaju zobowiązania dla obu ze stron. Należy mieć jednak na uwadze najważniejszy z aspektów. Umowa zlecenia, czy też umowa o dzieło jest zawarciem aktu cywilnoprawnego. Nie dotyczy ona kodeksu pracy tak jak to jest w przypadku unikanej przez niektórych umowy o pracę. Co jeżeli pracodawca nie wypłaci nam należnych pieniędzy? Nie możemy w takim wypadku zgłosić się do urzędu pracy, a trzeba pamiętać o tym, że założenie sprawy cywilnej wiąże się z koniecznością wysupłania pieniędzy z naszej własnej kieszeni. Co więcej wiele firm naciąga użytek umowy zlecenia. Przecież na wielu stanowiskach chociaż ludzie mają podpisaną umowę o zlecenie wykonują pracę w miejscu i czasie wytyczonym przez pracodawcę. Jest to działanie niezgodne z prawem, które nagina prawa pracownika. Prawo zakazuje zastąpienie umowy o pracę umową zlecenia. W takim wypadku możemy zgłosić sytuacje do Państwowej Inspekcji Pracy. Myślę, że należy się kilka razy zastanowić zanim odmówimy podpisania umowy o pracę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.