Zatrzymanie prawa jazdy – jak to działa?

Ostatnimi czasy przez media przeszła burza odnośnie zaostrzonego prawa, które umożliwia zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Artykuł 135 Prawa o ruchu drogowym niestety jest podstawą prawną do takiego działania. Jak to wygląda w praktyce? Policjant, jako osoba upoważniona do zatrzymania nam prawa jazdy, zabiera je i wystawia pokwitowanie. Na podstawie tego pokwitowania możemy się poruszać samochodem przez 24 godziny. W przeciągu 7 dni policjant przekazuje nasze prawo jazdy do sądu, prokuratury, bądź starosty, który jest uprawniony do rozpoznania sprawy. Do 14 dni musi zostać podjęta decyzja odnośnie zatrzymania prawa jazdy, co do której możemy złożyć zażalenie. Zazwyczaj zażalenie jest składane, jeśli pomiar prędkości był wykonany sprzętem bez odpowiednich licencji, czy popularnym w ostatnich czasach radarem Iskra. Jeżeli postanowienie się uprawomocni zostaje zawiadomiony starosta, żeby mógł wydać decyzję administracyjną. Tutaj już jesteśmy zmuszeni odwoływać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zanim faktycznie tracimy uprawnienia do kierowania pojazdem, jak widać powyżej, konieczny jest szereg decyzji odpowiedzialnych za nie organów. Pamiętajmy jednak, że jest możliwość uniknięcia odebrania prawa jazdy. Po prostu należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.