Zawód jakim jest adwokat

Adwokat to jedna z najszerzej poważanych profesji jakie spotkać można w środowisku pracy. Jest to osoba, która w czasie swej pracy pozostaje w bezpośrednim kontakcie z prawem, dzięki cz emu uznanie w oczach innych jest jeszcze wyższe.

Jak zacząć by adwokatem? Oczywiście na samym początku należy ukończyć studia prawne, które pozwalają uzyskać stopień co najmniej magistra. Następnie przyszli adwokaci muszą odbyć aplikację adwokacką oraz zdać egzamin który stanowi uwieńczenie tego trzyletniego stażu, którego koszt wynosi około trzech tysięcy złotych. Ostatni etap to wpisanie na listę adwokatów.

Co leży w obowiązkach osoby pracującej na tym stanowisku? Jej zadaniem jest udzielanie porad o charakterze prawnym, sporządzanie odpowiednich dokumentów i ekspertyz oraz występowanie w imieniu klienta przed różnymi instytucjami.

Adwokaci nie mogą pracować w oparciu o umowę o pracę. Istnieje jednak możliwość zatrudnienia ich w kancelarii, zespole lub spółce adwokackiej.

Najbardziej opłacalną opcja jest założenie własnej kancelarii adwokackiej, która wymaga jednak dość pokaźnego nakładu finansowego, który może dość znacznie obciążyć kieszeń zwłaszcza w początkowej fazie działalności. Minusem jest także dość spora konkurencja.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.